Teambuilding Team Tactics – Strategie, bluf & change

Kan je team zich snel aanpassen aan grote veranderingen? Hoe ga je te werk als elk team een andere strategie volgt? Hoe verloopt de communicatie binnen jouw team en tussen de teams onderling? En wat als de informatie waarop je je baseert veranderd? Kan je je methode aanpassen en succesvol blijven?

1 uur

16 - 80 personen

Teambuilding

Team Tactics

Team Tactics kent slechts 1 eenvoudige regel : Maximaliseer de waarde van je chips.

Elke groep probeert met de uitgedeelde chips het hoogste aantal punten in het spel te behalen. Hiertoe wisselen de teams informatie en/of chips uit maar niet iedereen weet hoeveel elke kleur waard is, welke combinaties mogelijk zijn en… of de verkregen informatie correct is.

Houdt uw strategie zijn beloften tot het einde of mist u belangrijke informatie?

Tijdens deze teambuilding leert uw team dat verandering u vooruit kan helpen – als u zich snel aanpast en met elkaar afstemt. De grootste uitdaging is niet verandering op zich, maar het vermogen om een antwoord te bieden.

1 uur

16 - 80 personen

Samenwerking, Indoor, Outdoor

België en Europa

Nederlands, Frans, Engels